Rebedor E-1903/E-2165.

Rebedor colonial.

Conjunt format per un espill i una consola, ocupa poc espai i de línies senzilles.