• Porta veles.
 • Canelobre.
 • Safata ovalada.
 • Gerro.
 • Conjunt safates.
 • Bol fruiter.
 • Cendrer i penjador.
 • Marc de fotos.
 • Cendrers.
 • Marcs de fotos.
 • Safata.
 • Conjunt safates.
 • Canelobres.
 • Bol fruiter.
 • Safata rectangular.

Complements procedents de Mèxic.

DeiCo, decoració i complements. 

Canelobres, safates ovalades i quadrades, gerros, marcs de fotos, cendrers, bols, entre d'altres.